تحصیل در رشته پزشکی در کانادا فقط برای کسانی که pr یا سیتیزن کشور کانادا می باشند، امکان پذیر است.

در رشته های دندانپزشکی و داروسازی پذیرش برای دانشجویان اینترنشنال امکان پذیر میباشد.

دانشجویان با گذراندن یک دوره، لیسانس ساینس مرتبط با پزشکی را دریافت نموده و بعد از اتمام در سال سوم میتوانند امتحان mcat داده و در صورت کسب رتبه بالا میتوانند برای ۴ سال تحصیل دندانپزشکی یا داروسازی را ادامه دهند.