اقامت دایم استرالیا از طریق فدرال اسپانسرشیپ

اقامت دایم استرالیا از طریق فدرال اسپانسرشیپ

اقامت دایم استرالیا از طریق فدرال اسپانسرشیپ اقامت دایم استرالیا از طریق فدرال اسپانسرشیپ متقاضیان این ویزا هیچ گونه محدودیتی از نظر داشتن مدرک زبان ،سن،سابقه کار ،مدت زمان ورود به استرالیا یا خروج از استرالیا و…نخواهند داشت. پروسه انجام کار بین ۶ تا ۸ ماه خواهد بود و اقدام از طریق انواعLong-Stay ویزا ها […]

ویزای اقامتی استرالیا از طریق Skill Migration

ویزای اقامتی استرالیا از طریق Skill Migration

ویزای اقامتی استرالیا از طریق Skill Migration ویزای اقامتی استرالیا از طریق Skill Migration متقاضیانی که از مجموع شرایط خود،۶۰ امتیاز دریافت نمایند ،می توانند از این طریق اقدام نمایند.شایان ذکر است در اکثر ساب کلاس های ویزا از این طریق،داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار خارج از استرالیا و یا حداقل یک سال سابقه […]