مدرسه سیفول

  معرفی مدرسه : مدرسه سیفول کوشیده است با فراهم نمودن محیطی مثبت و صمیمی برای کودکان از مقطع مهدكودك تا دبیرستان از پنج قاره جهان بهترین سیستم آموزش استاندارد را به دانش آموزان بین المللی ارائه نماید. در حال حاضر این مدرسه از 60 ملیت جهان دانش آموز دارد و این تلفیق بین المللی از دانش آموزان باعث […]